,

Jak skutecznie pracować z osobami w kryzysie — 30-dniowy dostęp do nagrania z konferencji on-line

147,00  z VAT

Jak skutecznie pracować z osobami w kryzysie - 30-dniowy dostęp do nagrania z konferencji on-line:

  • Moduł I: Podstawy Pozytywnej Psychologii Kryzysu - czyli jak pracować z kryzysem, by wykorzystać jego potencjał rozwojowy?
  • Moduł II: Jak udzielić Pierwszej Pomocy Psychologicznej osobom w trudnej lub kryzysowej sytuacji życiowej?
  • Moduł III: Emocje w kryzysie - jak wykorzystać je jako motor napędowy do pozytywnej zmiany?
  • Moduł IV: Jak pomagając innym rozpocząć nową karierę dającą poczucie satysfakcji i spełnienia?

Jak skutecznie pra­cow­ać z osoba­mi w kryzysie — 30-dniowy dostęp do nagra­nia z kon­fer­encji on-line:

  • Mod­uł I: Pod­stawy Pozy­ty­wnej Psy­chologii Kryzy­su — czyli jak pra­cow­ać z kryzy­sem, by wyko­rzys­tać jego potenc­jał rozwojowy?
  • Mod­uł II: Jak udzielić Pier­wszej Pomo­cy Psy­cho­log­icznej osobom w trud­nej lub kryzysowej sytu­acji życiowej?
  • Mod­uł III: Emoc­je w kryzysie — jak wyko­rzys­tać je jako motor napę­dowy do pozy­ty­wnej zmiany?
  • Mod­uł IV: Jak poma­ga­jąc innym rozpocząć nową kari­erę dającą poczu­cie satys­fakcji i spełnienia?

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jak skutecznie pracować z osobami w kryzysie — 30-dniowy dostęp do nagrania z konferencji on-line”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart